Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Brugerbetaling

Brugerbetaling opkræves med baggrund i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Brugerbetalingen opkræves konkret i forhold til det anvendte tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed eller landbrug, hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver eller udarbejdet miljøgodkendelser.

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Takster

Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen, og er i 2014 fastsat til 302,95 kr kr. pr. time.

For "fremmede tjenesteydelser", dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

For opgaver vedr. udarbejdelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug kan der kun opkræves 80 % af det registrerede beløb.

Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Følgende typer af virksomheder er omfattet af brugerbetalingen

Erhvervsmæssige dyrehold, dvs. dyrehold med mere end tre dyreenheder

I forbindelse med hhv. miljøgodkendelse og landbrugstilsyn
Liste over ydelser i forbindelse med landbrugstilsyn, som der ikke skal betales for