Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Landbrugstilsyn

Hvad er et miljøtilsyn?

Miljøtilsynet er en kontrol af at landbruget har de fornødne tilladelser og godkendelser, samt at bedriften overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet.

I praksis består miljøtilsynet af

  • en rundvisning på bedriften med fokus på potentielle miljømæssige problemer
  • en kontrol af om bedriften drives i overensstemmelse med vilkår i eventuelle tilladelser og godkendelser og lovgivningen i øvrigt
  • en kontrol af om bedriften overholder gældende miljølovgivning

Læs om

Hvad er omfattet af brugerbetaling
Hvad er KO-kontrol og hvad indebærer det´?

måger på pløjejord