Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Love og bekendtgørelser

Bek. nr. 1486 af 4. december 2009 
husdyrgodkendelsesloven/ husdyrloven - Bek. af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 
om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Bek. nr. 1309 af 18.dec 2012
affaldsbekendtgørelsen

Bek. nr. 915 af 27. juni 2013 
om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bek. nr. 1428 af 13. december 2006 
om pelsdyrfarme

Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Bek. nr. 1322 af 14.dec. 2012 
om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

Bek. nr. 825 af 26. juni 2013 
undervisningsbekendtgørelsen - om erhvervsmæssig brug af plantebeskyttelsesmidler

Bek. nr. 702 af 24. juni 2011 
om bekæmpelsesmidler

Bek. nr. 1321 af 21. dec 2011 
om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)

Bek. nr. 1317 af 20/11/2006 
om forbud mod markafbrænding af halm m.v.