Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Klage over dyrehold eller landbrug

Hvis du vil klage 

Hvis du vil klage over et dyrehold eller et landbrug, vil vi som udgangspunkt bede dig om selv at kontakte den eller de personer, du mener har forårsaget problemet.

Før du klager til Natur og Landbrug, bør du forsøge at løse problemet lokalt. Du kan f. eks fortælle den ansvarlige, at du føler dig generet. Du kan også tage problemet op i din grundejer- eller boligforening.

Mange grundejer- og boligforeninger har regler om f. eks dyrehold, støj i hus og have og orden i haver. Hvis I ikke har sådanne regler i din grundejer- eller boligforening, skulle I måske få det.

Hvis I ikke i samarbejde selv finder en løsning på problemet, kan du udfylde dette klageskema og indsende det til Natur og Landbrug.

Hvis en klage er en bagatel

I Miljøbeskyttelsesloven er der en såkaldt bagatelparagraf (§ 85), der giver kommunen mulighed for at undlade at behandle miljøsager, som kommunen vurderer, har en underordnet betydning for miljøet.

Bestemmelsen skal ses i forhold til, at kommunen har mange opgaver på miljøområdet. Derfor er kommunen nødt til at prioritere indsatsen, så de små miljøsager ikke tager tiden fra de større og miljømæssigt mere betydende opgaver.