Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Arealgodkendelse

Et husdyrbrug, der søger godkendelse, kan afsætte husdyrgødning til tredjemandsarealer, altså arealer, som drives under et andet CVR-nummer end husdyrbruget. Tredjemandsarealerne skal i så fald indgå i husdyrbrugets ansøgning om godkendelse.

Hvis tredjemandsarealerne er følsomme, skal arealerne have en separat godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §16, inden der må modtages husdyrgødning fra det pågældende husdyrbrug.

Ansøgning om arealgodkendelse skal ske via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.

Få yderligere information om love og bekendtgørelser.

Oversigt over høring- og offentlighedsfaser for tilladelser og godkendelser.