Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Etablering, udvidelse og ændringer af dyrehold, stalde m.v.

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug over tre dyreenheder skal behandles af kommunen efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug  (husdyrgodkendelsesloven).

Regler og ansøgningsskema til afsætning af husdyrgødning på tredjemandsarealer
Hvordan skal stalden indrettes, hvordan skal folde og læskure indrettes
Etablering, udvidelse og ændringer af halmlader, maskinhaller eller kornsiloer på eksisterende husdyrbrug - skal anmeldes

Køer på strandeng