Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Krav til analyser og oversigtskort

Analyser

Ved anvendelse, der fordrer, at jorden er uforurenet, skal der, uanset hvor der flyttes fra, tages én prøve per 30 tons jord, der ønskes flyttet.

Ved almindelig flytning fra områdeklassificeret grund eller offentlig vej er minimumskrav ved jordflytning en prøve per 120 tons; i alle andre tilfælde er minimumskravet en prøve per 30 tons.

Alt efter hvor du flytter jorden fra, skal du analysere for en række forskellige forureningskomponenter.

Prøverne skal analyseres på et certificeret laboratorium.

Herefter klassificeres jordens forureningsgrad. Der er to klassificeringssystemer, som kan anvendes. Kategorisystemet fra Jordflytningsbekendtgørelsen eller klassesystemet fra Jordplan Sjælland.

Oversigtskort

Når der flyttes jord, skal der vedhæftes et oversigtskort over, hvor jorden flyttes fra. Kortet skal indeholde følgende:

 1. Målestok
 2. Nordpil
 3. Markering af det areal der er gravet op / som du gerne vil grave op
 4. Information om en eventuel oplagt mile (jordbunke)
  - Markering af placering af mile
  - milens højde, bredde og længde forhold
  - hvor længe du forventer at milen skal blive liggende
  - underlaget som milen ligger på
 5. Markering af hvor eventuelle jordprøver er udtaget

Hvis det ikke er muligt at markere alle detaljer på kortet, kan du tilføje en oversigtstegning, som viser detaljerne over milen og/eller udgravningen.

Er der nogen steder i Frederikssund, hvor det ikke er nødvendigt at udtage prøver?

I princippet skal du ikke udtage prøver af jord fra landzone, der ikke er omfattet af områdeklassificeringen eller er kortlagt. Kommunen har mulighed for at udpege større områder indenfor byzone som analysefri. Indtil videre har vi ikke planer om at udtage områder fra analysepligten.