Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Jordhåndteringsplan

I jordhåndteringsplanen skal du beskrive, hvordan du har tænkt dig at håndtere jorden. Jordhåndteringsplanen skal indeholde følgende:

1. Kort over, hvor jorden skal graves/er gravet op

2. Markering af hvor den opgravede jord er placeret/skal placeres (milens lokalitet)

3. Markering af hvor der er udtaget prøver (hvor på grunden/i den opgravede, oplagte jord, og i hvilken dybde)

4. Hvilke arealer på grunden/jordpartier de specifikke prøver dækker over (inklusive dybde for arealerne)

5. Angivelse af eventuelle hot-spots og disses afgrænsning horisontalt og vertikalt.

6. Angivelse af klasse eller kategori for prøverne

7. Antal prøver

8. Analyseresultater fra et certificeret laboratorium

9. Hvor dybt der skal graves

10. Hvor meget jord der i alt skal fjernes

11. Hvor meget jord der eventuelt er oplagt og/eller skal oplægges i mile

12. Milens forventede rumlige dimensioner (højde, bredde, længe)

13. Hvor længe jorden maksimalt forventes at skulle deponeres i mile.

14. Afløbsforhold for området, hvis jorden lægges op i en mile på et befæstet areal