Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Jordflytning fra kortlagt eller delvist kortlagt grund

Du skal anmelde jordflytningen via Jordweb. Hvis du ikke allerede har en profil på Jordweb, skal du oprette en for at anmelde jordflytning. Som anmelder er det gratis at oprette en profil på Jordweb.

Hvis du flytter jord fra en delvist kortlagt grund, er det vigtigt, at du ikke blander jord fra den ikke-kortlagte del af grunden sammen med jord fra den kortlagte del af grunden i løbet af jordflytningsprocessen. Hvis jorden alligevel blandes sammen, skal al jorden håndteres, som den mest forurenede andel ville være blevet håndteret.

Du har to muligheder for at anmelde jordflytning fra kortlagt grund, almindelig anmeldelse og anmeldelse af flytning direkte til godkendt modtageanlæg.

1. Almindelig anmeldelse

Ved almindelig anmeldelse skal du vedhæfte følgende dokumentation til din anmeldelse:

  • Analyseresultater
  • Oversigtskort

Herefter skal du afvente kommunens vurdering. Du kan se mere om ovennævnte dokumentation på Krav til analyser og oversigtskort 

Hvis du ikke har udfyldt anmeldelsesskemaet korrekt, eller hvis prøvetagningsfrekvens, analysemetode eller oversigtskortet ikke lever op til de givne krav (se førnævnte afsnit), kan anmeldelsen ikke vurderes og dermed heller ikke godkendes.

2. Anmeldelse af flytning direkte til godkendt modtageanlæg

Hvis du gerne vil flytte din jord direkte til et modtageanlæg, der er godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens §33 (f.eks. et karteringsanlæg), skal du først have lave en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af kommunen og kan sendes via. Jordweb. Du kan se mere om jordhåndteringsplaner på siden Jordhåndteringsplan.

Når jordhåndteringsplanen er godkendt, skal du anmelde flytningen til kommunen. Når kommunen har modtaget anmeldelsen, kan du flytte jorden direkte til det godkendte modtageanlæg.

Udarbejdelse af en jordhåndteringsplan kan hjælpe dig med at opnå en større fleksibilitet i forbindelse med jordflytning i dit anlægsarbejde, især i forbindelse med større anlægsprojekter.