Frederikssund Kommunes logo

Jordflytning fra en områdeklassificeret grund

Du skal anmelde jordflytningen via Jordweb. Hvis du ikke allerede har en profil på Jordweb, skal du oprette en for at anmelde jordflytning. Som anmelder er det gratis at oprette en profil på Jordweb.

Du har to muligheder for at anmelde jordflytning fra en områdeklassificeret grund, almindelig anmeldelse og anmeldelse af flytning direkte til godkendt modtageanlæg.

1. Almindelig flytning

Når du anmelder jordflytning, skal du vedhæfte følgende dokumentation til din anmeldelse:

  • Analyseresultater
  • Oversigtskort

Herefter skal du afvente kommunens vurdering. Du kan se mere om ovennævnte dokumentation på Krav til analyser og oversigtskort 

Hvis du ikke har udfyldt anmeldelsesskemaet korrekt, eller hvis prøvetagningsfrekvens, analysemetode eller oversigtskortet ikke lever op til de givne krav (se førnævnte afsnit), kan anmeldelsen ikke vurderes og dermed heller ikke godkendes.

2. Anmeldelse af flytning direkte til godkendt modtageanlæg

Du kan også vælge at flytte jorden direkte til et modtageanlæg med godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 (f.eks. et karteringsanlæg) og få dem til at lave analyserne for dig.

Hvis du vil det, skal du dog først anmelde flytningen til kommunen. Du skal huske at vedhæfte et oversigtskort.

Når kommunen har modtaget anmeldelsen med oversigtskortet, kan du påbegynde flytningen.