Frederikssund Kommunes logo

Jordflytning

Hvis du ønsker at flytte jord fra en matrikel i Frederikssund Kommune, skal du være opmærksom på, at du måske skal anmelde jordflytningen til kommunen.

Du skal anmelde jordflytningen til Frederikssund Kommune, hvis jorden, der skal flyttes, kommer fra en grund der er områdeklassificeret, en grund der er kortlagt eller delvist kortlagt, et godkendt modtageanlæg, offentlig vej eller hvis jorden er forurenet.

Hvis jorden ikke falder ind under en af de førnævnte kategorier, skal du ikke anmelde jordflytningen til kommunen.

Du kan se på Frederikssund Kommunes digitale kort, om din grund er områdeklassificeret, kortlagt eller delvist kortlagt.

Du finder data om kortlægning (Forurening V1 og Forurening V2) og områdeklassificering under menupunktet Arealinformation.

OBS! Hvis der konstateres ny forurening, der ikke er en del af en kendt (kortlagt) forurening skal der straks gives besked til kommunen herom og arbejdet skal standses, jf. Jordforureningslovens § 71.

Vælg et af de nedenstående områder, der beskriver det videre forløb

Jordflytning fra områdeklassificeret grund
Jordflytning fra kortlagt eller delvist kortlagt grund
Jordflytning fra godkendt modtageanlæg
Jordflytning fra offentlig vej
Jordflytning af forurenet jord

Jorden, der ønskes gravet op, må ikke flyttes til en anden matrikel eller udenfor det kortlagte areal uden en godkendt jordflytningsanmeldelse.

Jorden må godt opgraves og placeres i en jordbunke (en mile) lige ved siden af opgravningslokaliteten inden for samme matrikel. Milens dimensioner må maksimalt være 5 meter i bredde og 2,5 meter i højde.