Frederikssund Kommunes logo

Sygemeldte medarbejdere

Arbejdsgivere med sygemeldte medarbejder har pligter i forhold til sygemeldte. Men de har også en række muligheder og hjælpeværktøjer, som har til hensigt at understøtte dialogen med den sygemeldte medarbejder om, hvordan han eller hun kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdommen.

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Frederikssund eller læs nærmere på star.dk 

Du kan som arbejdsgiver finde mere information om sygemeldte medarbejdere på jobnet.dk