Frederikssund Kommunes logo

Udbud fra Vej og Trafik 2020

ID-001-2020, To planteopgaver i Frederikssund Kommune

Der skal plantes 10.000 m2 erstatningsskov øst for Frederikssund ved Grønlien Skov på leret landbrugsjord. Der skal også plantes et 3 rækkes levende hegn på ca. 40 meter i græs. Disse to planteopgaver skal udføres i november og december måned. Der skal tilkendegives interesse senest d. 21. november 2020.

Arbejdet udbydes i underhåndsbud til 3-4 bydende.