Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune?

Udvalget for By og Land vil gerne spørge dig om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. 

Spørgeskemaet består af  16 spørgsmål og tager cirka 10 minutter at besvare.  Svarene skal bruges som et led i en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune, som skal fremlægges i 2020. 

Der trækkes lod om 3 præmier blandt dem, der har besvaret spørgeskemaet. 


1) Køn:
3) Er du dansk statsborger?
4) Civilstatus:
4) Har du hjemmeboende børn?
5) Er du i beskæftigelse (job, uddannelse eller lignende)?
8) Hvor tæt føler du dig knyttet til din by?
9) Hvor tæt føler du dig knyttet til Frederikssund Kommune?

11) Hvad er for dig med til at gøre et område attraktivt at bo i?

Byliv og indkøbsmuligheder:
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.):
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.):
Sport- og fritidsaktiviteter:
Foreningslivet:
Fællesskaber (naboskab, o.l.):
Skole og daginstitutioner:
Kollektiv transport:
Nærhed til familie og venner:
Boligen:
Boligpris/lejeudgifter:
Job- eller uddannelsesmuligheder:
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal):

12) I hvor høj grad bor du i et område, som for dig er attraktivt?

Byliv og indkøbsmuligheder:
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.):
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.):
Sport- og fritidsaktiviteter:
Foreningslivet:
Fællesskaber (naboskab, o.l.):
Skole og daginstitutioner:
Kollektiv transport:
Nærhed til familie og venner:
Boligen:
Boligpris/lejeudgifter:
Job- eller uddannelsesmuligheder:
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal):
Samtykke

Vilkår og betingelser for præmierne

  • Du skal mindst være 18 år.

  • Der uddeles 3 præmier. Hver præmie består af 2 flasker vin. 

  • Gevinstchancen afhænger af antallet af besvarelser. 

  • Der trækkes lod blandt dem, der har besvaret spørgeskemaet.

  • Lodtrækningen finder sted 12. april 2019.

  • Vinderne får direkte besked via den mail de angiver i spørgeskemaet. 

  • Præmierne skal afhentes på Rådhuset i Slangerup, Kongensgade 18, 3550 Slangerup.

  • Præmierne kan afhentes i perioden fra 22. april 2019 til og med 6. maj 2019. Såfremt præmierne ikke afhentes i perioden bortfalder præmierne.