Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Trafik og vejarbejde i Vinge

Frederikssund Kommune modtager mange henvendelser fra borgere i Vinge, St. Rørbæk og Snostrup angående det anlægsarbejde, der foregår i Vinge på veje og stier. Derfor har vi samlet en oversigt over den trafikale situation.

Cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien

Slots- og Kulturstyrelsen er i maj 2020 ved at forberede byggepladsen, så arbejdet med etableringen af Fællesmagasinet kan begynde. Derfor er cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien omlagt fra maj 2020, så den forløber øst om den grund, hvor Fællesmagasinet skal etableres.

Supercykelstien

I forbindelse med etableringen af Vinge Station skal Banedanmarks entreprenør køre på tværs af supercykelstien til byggepladsen. Der er derfor opsat chikaner på supercykelstien for at gøre opmærksom på, at der foregår arbejdskørsel. Det er muligt for både cyklister og fodgængere at færdes på supercykelstien.

I forbindelse med de sidste arbejder ved Vinge Station (maj, juni, juli 2020) vil supercykelstien midlertidigt blive omlagt over en strækning på 180 m. Belægningen på stien vil blive lergrus. I midten af juli vil stien blive lagt tilbage og asfalteret.

Politiet har godkendt afmærkningsplanerne for byggepladstrafikken, og det er således vurderet forsvarligt, at alle bløde trafikanter kan færdes sikkert igennem med den byggeaktivitet, som foregår.

St. Rørbækvej

Den 30. september 2019 blev St. Rørbækvej lukket ca. 200 meter syd for banen, hvor Vinge Boulevard skal krydse St. Rørbækvej. Der er ikke truffet beslutning om, hvornår den åbner igen.

Dalvejen

Der vil forekomme øget lastbilkørsel på Dalvejen, da Banedanmark skal anlægge perron nord for banen, og kommunen skal anlægge parkeringsplads mv. Den øgede trafikbelastning giver ikke anledning til en ændret vurdering af trafikfarlig skolevej, så det gælder fortsat, at det er elever til og med 6. klasse, der kan få buskort til distriktsskolen.

Om projekterne

Vinge Station udføres af Banedanmark. Arbejdet begyndte den 2. september og ventes færdigt i sommeren 2020. DSB har oplyst, at Vinge Station vil blive togbetjent med 20-minuttersdrift fra køreplanskiftet den 13. december 2020. 

Fællesmagasinet udføres af Slots- og Kulturstyrelsen og påbegyndes i maj 2020 med forventet færdiggørelse i efteråret 2021.

Veje og pladser udføres af Frederikssund Kommune. Arbejdet begynder i september 2019 og ventes færdigt i sommeren 2020.