Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Trafik og vejarbejde i Vinge

Frederikssund Kommune modtager mange henvendelser fra borgere i Vinge, St. Rørbæk og Snostrup angående det anlægsarbejde, der foregår i Vinge på veje og stier. Derfor har vi samlet en oversigt over den trafikale situation i de kommende måneder.

Kortet nedenfor viser et overblik over anlægsarbejdet i Vinge, og hvordan det vil påvirke trafikken.

Cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien

Af kortet fremgår det, at cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien vil være farbar ind til byggeriet af Fællesmagasinet begynder i maj 2020. Dog vil stien blive omlagt på det øverste stykke, når anlægsarbejdet af Vinge Boulevard for alvor går i gang i september 2019. Her bliver der lavet en sikker krydsning, hvor cykelstien skal krydse vejanlægget. Det betyder, at skolebørn fra St. Rørbæk fortsat kan cykle til skole ad cykelstien.  
På Teknisk Udvalgs møde den 5. februar blev det besluttet hvordan cykelstien skal føres uden om Fællesmagasinet. Læs mere i nyheden her. Det forventes, at stien kan stå klar i første halvdel af 2020.

Supercykelstien

I forbindelse med etableringen af Vinge Station skal Banedanmarks entreprenør køre på tværs af supercykelstien til byggepladsen. Der er derfor opsat chikaner på supercykelstien for at gøre opmærksom på, at der foregår arbejdskørsel. Det er muligt for både cyklister og fodgængere at færdes på supercykelstien, og der vil være projektørlys på supercykelstien, hvor arbejdskørsel krydser stien i de mørke timer. Politiet har godkendt afmærkningsplanerne for byggepladstrafikken, og det er således vurderet forsvarligt, at alle bløde trafikanter kan færdes sikkert igennem med den byggeaktivitet, som foregår.

St. Rørbækvej

Den 30. september 2019 blev St. Rørbækvej lukket ca. 200 meter syd for banen, hvor Vinge Boulevard skal krydse St. Rørbækvej. Der er ikke truffet beslutning om, hvornår den åbner igen.

Dalvejen

Der vil forekomme øget lastbilkørsel på Dalvejen, da Banedanmark skal anlægge perron nord for banen, og kommunen skal anlægge parkeringsplads mv. Den øgede trafikbelastning giver ikke anledning til en ændret vurdering af trafikfarlig skolevej, så det gælder fortsat, at det er elever til og med 6. klasse, der kan få buskort til distriktsskolen.

Om projekterne

Vinge Station udføres af Banedanmark. Arbejdet begyndte den 2. september og ventes færdigt i sommeren 2020. DSB har oplyst, at Vinge Station vil blive togbetjent med 20-minuttersdrift fra køreplanskiftet den 13. december 2020. 

Fællesmagasinet udføres af Slots- og Kulturstyrelsen og påbegyndes i 2020 med forventet færdiggørelse i efteråret 2021.

Veje og pladser markedet med rødt på kortet udføres af Frederikssund Kommune. Arbejdet begynder i september 2019 og ventes færdigt i sommeren 2020.

Midlertidig lukning af S-banen

I forbindelse med byggeriet af Vinge Station har Banedanmark meddelt, at togtrafikken bliver standset på følgende tidspunkter:

    2020:

    • Påsken: Torsdag den 9. april – tirsdag den 14. april.

    Ved eventuelle spørgsmål kan Vej og Trafik i Frederikssund Kommune kontaktes på vejogtrafik@frederikssund.dk.

    Oversigt over vejarbejder i Vingeområdet. Grafik: Frederikssund Kommune. Klik for større billede.Oversigt over vejarbejder i Vingeområdet. Grafik: Frederikssund Kommune. Klik for større billede.