Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Planer og publikationer

Klyngehusene i Deltakvarteret med deltaet i forgrunden. Foto: Steven Rønnenkamp Holst/Frederikssund Kommune.

Nedenfor kan du finde en række af de planer, der danner grundlag for etableringen af Byen Vinge samt publikationer om byudviklingen.

Planer

Vinge Udviklingsplan 2019 - 2029 - filstørrelse 17 Mb

Proces- og Aktivitetsplan for 2018 - filstørrelse 50 Kb

Vinge

Helhedsplanen for Vinge - filstørrelse: 19,6 Mb

Kultur-, idræt- og bevægelsesplan for Vinge - filstørrelse 52,9 Mb

Scenarier for Energiinfrastruktur - filstørrelse 4 Mb

Digital Vision for Vinge - filstørrelse 8,5 Mb

Kommuneplanramme

Spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021:

Overordnet tracé for spildevandsledning i Vinge

Supplerende tracé for spildevandsledning fra Vinge by til Frederikssund Renseanlæg

Opland 307-309 samt ændret spildevandstracé i Vinge by.

Vinge Centrum

Masterplan Vinge Centrum - filstørrelse 101 Mb

Lokalplan for Vinge Centrum- (hjemmeside)

Lokalplan for Vinge Centrum (til download) - filstørrelse 12,6 Mb

VVM-redegørelse for Vinge Centrum - filstørrelse: 18,3 Mb

Designmanual for Vinge Centrum

Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021

Deltakvarteret

Masterplan Deltakvarteret - filstørrelse 49,5 Mb

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge

Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021:

Del 1

Del 2

Erhvervsområde

Lokalplan 42 for Cleantech Erhvervsområde Ny By

Publikationer

Pixi - Introduktion om Vinge  (6 MB) 
Introduktion om Vinge (42 MB - Printversion) 

Pixi - Introduction to Vinge - English version (6 MB) 
Introduction to Vinge - English version (41 MB - Printversion)

Vinge - ny, bæredygtig by

Pixi om Deltakvarteret (3MB) 
Plan for Deltakvarteret i Vinge (29 MB) 

Dommerbetænkning for Vinge S-togsstation og ny bydel (3MB) 

Vinge Udviklingskatalog (5 MB) 
Vinge Udviklingskatalog-15 MB - Printversion

Intelligente huse i Vinge 

Luftfoto af Deltakvarteret hvor deltaet ses mellem de nybyggede huse. Foto Frederikssund Kommune.Luftfoto af Deltakvarteret hvor deltaet ses mellem de nybyggede huse. Foto Frederikssund Kommune.