Frederikssund Kommunes logo

Planer 

Klyngehusene i Deltakvarteret med deltaet i forgrunden. Foto: Steven Rønnenkamp Holst/Frederikssund Kommune.

På kortet nedenfor kan du se gældende lokalplaner for Vinge samt evt. planforslag i høring.

Af kortet fremgår disse lokalplaner for Vinge:

 • Lokalplan 076 for Vinge Centrum
 • Lokalplan 065 for boligområde nord for Dalvejen (Deltakvarteret)
 • Lokalplan 136 for Fællesmagasin i Vinge
 • Lokalplan 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge
 • Lokalplan 042 Cleantech erhvervsområde i ny by
 • Forslag til Lokalplan 139 for nye boliger i Deltakvarteret

Øvrige planer

Nedenfor kan du se en oversigt over planer, der danner grundlag for etableringen af Byen Vinge. Planerne kan rekvireres ved at sende en mail til kommunikationskonsulent Steven Holst på srhol@frederikssund.dk

Vinge

 • Vinge Udviklingsplan 2019 - 2029 
 • Helhedsplanen for Vinge
 • Kultur-, idræt- og bevægelsesplan for Vinge
 • Scenarier for Energiinfrastruktur
 • Digital Vision for Vinge
 • Kommuneplanramme
 • Spildevandsplan
 • Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021:
 • Overordnet tracé for spildevandsledning i Vinge
 • Supplerende tracé for spildevandsledning fra Vinge by til Frederikssund Renseanlæg
 • Opland 307-309 samt ændret spildevandstracé i Vinge by.

Vinge Centrum

 • Masterplan Vinge Centrum
 • Lokalplan for Vinge Centrum
 • VVM-redegørelse for Vinge Centrum
 • Designmanual for Vinge Centrum
 • Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2021

Deltakvarteret

Erhvervsområde

 • Lokalplan 42 for Cleantech Erhvervsområde Ny By 

Luftfoto af Deltakvarteret hvor deltaet ses mellem de nybyggede huse. Foto Frederikssund Kommune.Luftfoto af Deltakvarteret hvor deltaet ses mellem de nybyggede huse. Foto Frederikssund Kommune.