Frederikssund Kommunes logo

Vinges udvikling

De første tanker om Vinge er tænkt for flere årtier siden, og ideen om at bygge en ny by ved Frederikssund er blevet vendt mange gange siden da. Nedenfor kan du se en tidslinje, der fortæller de væsentligste milepæle fra 2011.

2011:
Navnekonkurrence til en ”ny by ved St. Rørbæk” indbringer hundredvis af navneforslag. De mange forslag koges ned til fem navne, som Frederikssund Byråd skal vælge imellem: Viermose, Dannerstad, Vinge, Gnist og Midgård.
Vinge vinder.

Maj 2013:
Helhedsplanen for Vinge offentliggøres. Den indeholder en vision om en ny type bysamfund, hvor landskabet og naturen går hånd i hånd med et tæt og levende bysamfund. Planen indeholder beskrivelser af Vinges overordnede struktur, og Vinge sammenlignes med byer som Vordingborg og Haslev med 11 - 12.000 indbyggere.

29. april 2015:
Lokalplan nr. 065 for boliger i Deltakvarteret vedtages af Frederikssund Byråd.

26. maj 2015:
Der tages 1. spadestik til Vinges første boligområde: Deltakvarteret.

Juni 2015 – juli 2016:
Byggemodning, etablering af infrastruktur (delta, bro og veje) i Deltakvarteret samt salg af byggegrunde.

August 2016:
Byggeriet af de første boliger (rækkehuse) i Deltakvarteret begynder.

14. december 2016:
Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum vedtages.

29. marts 2017:
Kultur- idræts- og bevægelsesplan for Vinge bliver vedtaget i byrådet. Planen præsenterer en vision for at skabe en aktiv og sund hverdag for borgerne i Vinge og rummer bud på flere konkrete visionsprojekter, der kan implementeres i takt med at byen udvikles.

23. juni 2017:
Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea samt Banedanmark indgår aftale med A.P. Pensions ejendomsselskab og MT Højgaard om etablering af Vinge Centrum.

11. september 2017
Der bliver taget 1. spadestik til Vinge Centrum.

21. december 2017
Frederikssund Kommune træder tilbage fra aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard om byudvikling i Vinge og udsender denne pressemeddelelse.
Genudbud af den centrale del af Vinge ønskes i 2018 (pressemeddelelse)

25. april 2018
Byrådet vedtager en Proces- og Aktivitetsplan 2018, som lægger retningen for det fremadrettede arbejde med udviklingen af Vinge. 

10. oktober 2018
Forligskredsen bag trafikforliget fra 2014 udsender en pressemeddelelse, hvori det hedder:
”De penge, der er afsat på finansloven til byggeriet af Vinge station, udmøntes nu, så byggeriet kan igangsættes.”

30. januar 2019
Frederikssund Byråd beslutter, at der skal udbydes arealer til salg i Vinge med en tilhørende forpligtelse til at lave en revision af helhedsplanen for det stationsnære område. Læs mere i nyheden: Vinge i fremdrift.

8. maj 2019
Banedanmark holder informationsmøde ved Deltakvarteret i Vinge for at fortælle om det kommende byggeri af Vinge Station. Byggeriet ventes at gå i gang i august og stationen ventes at være klar til brug i sommeren 2020. Læs mere i nyheden: Vinge Station klar i 2020.

15. maj 2019
Byrådet i Frederikssund udbyder minimum 22.000 byggeretsmeter i Vinge med en tilhørende forpligtelse til at udarbejde en arealudviklingsplan for det stationsnære område i samarbejde med Frederikssund Kommune. Læs mere i nyheden: Byen Vinge klar med nyt udbud.

August 2019
Banedanmark begynder etableringen af Vinge Station. Stationen forventes at være klar til brug i sommeren 2020.

25. september 2019
Da tilbudsfristen på udbuddet af 15. maj 2019 udløber, er der er ikke indkommet nogen bud. Derfor vedtager Byrådet en ottepunktsplan, der skal munde ud i nye udbud i VInge. Læs mere i nyheden: Nye udbud på vej i Vinge.

26. september 2019
Anlægget af Vinge Boulevard begynder. Projektet omfatter også p-pladser til den kommende Vinge Station.

November 2019
Arbejdet med etablering af Vinge Station skrider planmæssigt frem og i uge 45 blev perronerne på den nye station lagt på plads. Læs nyheden.

December 2019
Samtidig med stationsarbejdet er Frederikssund Kommune i gang med at etablere Vinge Boulevard, der skal binde stationen sammen med Frederikssundsvej. Læs nyheden.

24. februar 2020
Frederikssund Byråd vælger Boligselskabet Rosenvænget med Domea som forretningsfører til at etablere almene boliger i Vinge. Læs nyheden.

10. april 2020
Banedanmark sætter gangbro og trapper op på Vinge Station. Læs nyheden.

18. maj 2020
Frederikssund Kommune udbyder tre storparceller til boliger i Vinge, beliggende vest for Deltakvarteret. Bebyggelsen skal være DGNB-certificeret for bæredygtighed. Læs nyheden.