Hvad skal vejene i Vinge Centrum hedde?

Det kan du nu komme med forslag til indtil 1. august 2017 ved at udfylde formularen nederst på denne side. Vi skal bruge navne til mellem 15 og 20 veje i Vinge Centrum (se kortet nedenfor).

Vinge Centrum med S-togsstationen i midten.

Visionen for Vinge

Rammen for forslag til vejnavne er, at navnene skal relatere sig til visionen for Vinge – i bred forstand.

Det betyder, at vejnavnene skal relatere til, at Vinge er en bæredygtig by med smarte og intelligente teknologiske løsninger. 

Det er vigtigt, at vejnavnene passer til vejenes placering i byens centrum og er med til at give Vinge Centrum et unikt særpræg.

Nedenfor finder du inspiration til idéudviklingen.

Læs folderen "Vinge - ny, bæredygtig by", der handler om tankerne bag den bæredygtige og smarte by.

Se en video fra det område, hvor Vinge Centrum skal bygges. Se flere videoer fra Vinge på Vinges Youtubekanal.

Se visualiseringer af Vinge Centrum på vores presseside.

Læs nyheden om vejnavne i Vinge Centrum.

lokalplanen for Vinge Centrum kan du læse om visionen og baggrunden for Vinge Centrum.  
I lokalplanens bestemmelser §5 kan du læse mere om de forskellige vejtyper.
I lokalplanens bestemmelser § 10 kan du læse om Vinge Centrums ubebyggede arealer og beplantning mv.
I Lokalplanens bestemmelser § 12 kan du læse om klimasikring herunder regnvandsbassiner mv.

I Helhedsplanen for Vinge (s. 5-11) finder du beskrivelser af nogle af de tanker, der ligger til grund for skabelsen af Vinge.

siden om Vinges plangrundlag kan du finde flere rapporter og materiale om Vinge.

Kort over veje i Vinge CentrumKort over vejene i Vinge Centrum.

Indsend forslag

Udfyld formularen nedenfor og tryk "send".