Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Plan- og Agenda 21-strategi

Hvert fjerde år - i løbet af første halvdel af byrådsperioden - skal kommunen offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Her kan du læse mere om strategien

Byrådet skal som en del af strategien tage stilling til om der ønskes en delvis eller en fuld revision af kommuneplanen, eller om den gældende kommuneplan skal fortsætte uændret.

Plan- og Agenda 21-strategi 2015

Frederikssund Byråd vedtog den 24. februar 2016  Plan- og Agenda 21 strategi 2015 endeligt. Byrådet fremlægger i Plan- og Agenda strategi 2015 bud på de væsentligste udviklingsområder i de kommende år.

Illustration: Forsiden på trykt udgave af Plan- og Agendastrategi 2015.

Strategien består af Byrådets vision og ni temaer med mål som konkretiserer visionen. Temaerne skal være pejlemærker i det daglige arbejde, og være synlige for borgerne. Byrådet har valgt med denne strategi at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Temaerne indeholder således beskrivelser og mål fra de eksisterende politikker og strategier. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres i handlingsplaner, og de økonomiske rammer kan dernæst prioriteres.

Lokal Agenda 21s målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling er indarbejdet i strategien under de relevante emner. Lokal Agenda 21 løftes dermed op på et strategisk niveau og tænkes sammen med den øvrige udvikling.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 danner grundlaget for en fuld revision af Kommuneplan 2013. Den næste kommuneplan – Kommuneplan 2017 – forventes udsendt i høring primo 2017.

Se Bekendtgørelse af den vedtagne Plan- og Agenda 21 strategi.

Tidligere strategier 

Se Plan- og Agenda 21-strategi 2011 der har dannet grundlag for Kommuneplan 2013-2025
Se Plan- og Agenda 21-strategi 2007  der har dannet grundlag for Kommuneplan 2009-2021