Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Kommuneplan 2017

Borgmester John Schmidt AndersenHvad er en kommuneplan?
Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem.Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2015, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde  Plan- og Agenda   21-strategi 2015 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.  Kommuneplanen bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætternye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen. 

John Schmidt Andersen
Borgmester


  

Læs den overordnede vision for Frederikssund Kommune.
Overordnede mål for arealanvendelsen i Frederikssund Kommune
Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling.
Rammerne angiver de generelle og de specifikke rammer for de enkelte områders anvendelse og bebyggelse.
Kommuneplanen kan ændres med et tillæg, hvis et større byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, ønskes fremmet.
Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029.