Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tidsplan og proces

Her kan du læse om tidsplan og proces for projektet.

Det store projekt - Fremtidens Landskaber, som styres af Københavns Universitet, kører frem til ultimo 2017.
Frederikssund Kommunes konkrete projekt, Visioner for det åbne land og landsbyerne kører frem til ultimo 2015.

Ultimo 2013: Tilrettelæggelse og ressourcedisponering af projektet.

1. halvår 2014: Indsamling af baggrundsviden, registreringer og analyser bl.a. socioøkonomiske dataanalyser.

2. halvår 2014: Kick off Workshop, projektopstart.

1. halvår 2015: 2 x 2 workshops for to udvalgte projektområder.

2. halvår 2015: Udarbejdelse af overordnede visionsbeskrivelse.

To projektområder

Der er udvalgt to afgrænsede projektområder. Ved udvælgelsen af de 2 projektområder er der lagt vægt på potentialet af lokalt engagement, de indkomne projektbeskrivelser samt en geografisk sammenhæng.