Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Borgerworkshop

Her kan du læse om borgerworkshop og lokalt engagement i processen

Det er hensigten at der udvælges mindre undersøgelsesområder. Der bliver altså ikke tale om en undersøgelse, der dækker hele det sydlige Horns Herred. Da det er en væsentlig forudsætning for projektets gennemførelse, at lokale ejere og brugere bidrager aktivt, vil der som udgangspunkt vælges undersøgelsesområder, hvor der er størst lokalt engagement.

Det er de lokale borgere og ildsjæle, der byder ind med konkrete projekter. Administrationen understøtter og kan facilitere processen i samarbejde med de lokale borgere og foreninger. Projekterne bidrager til undersøgelsen af mulighederne for anvendelse af det åbne land og landsbyer i samspil med landskabs-, natur- og kulturværdierne.

Opsamling fra stiseminar den 9. juni 2016

Københavns Universitet arrangerede som afslutning på projektet Fremtidens Landskaber et stiseminar, der skulle inspirere borgernes videre arbejde med etableringen af stier.

Referat fra stiseminar

Oplæg: Skibby Aktive

Oplæg: Københavns Universitet, Stiseminar

Oplæg: DIF, Gode råd og inspiration til stiprojekter

Oplæg: Odderbæk

Opsamlingsmøde den 25. november 2015

Referat fra opsamlingsmøde.

Foto opsamlingsmøde

Temadrøftelse i Byrådet den 24. juni 2015

Administrationen arrangerede i samarbejde med Københavns Universitet en temadrøftelse med Byrådet. Byrådet blev præsenteret for borgernes visioner, som er resultat af borgerworkshoppene, der blev afholdt i foråret.

Oplæg med præsentationer

Byrådets visioner

Kandidatprojekter fra Københavns Universitet om Horns Herred

I foråret 2015 fik kommunen besøg af et hold studerende fra Københavns Universitet, som fik muligheden for at lave semesterprojekter om landskabsforvaltningen i Horns Herred. Nedenfor er et udpluk af de studerendes resultater.

Landskabsstrategi for Østby Ejerlav (pdf)

Genopretning af Dybemosen (pdf)

Opsamling fra workshops i område vest

Opsamling for workshop 1 - 20 april 2015 (pdf)

Opsamling for workshop 2 - 11. maj 2015 (pdf)

Opsamling fra workshops i Selsøområdet 

Opsamling for workshop 2 - 24. marts 2015 (pdf)

Opsamling for workshop 1 - 11. marts 2015 (pdf)

Dokumenter fra borgerworkshoppen den 25. oktober 2014

Opsamling

Opsamling på borgerworkshop
Denne opsamling er et referat. Den indeholder ikke konklusioner eller analyser.

Husk – du har stadig mulighed for at sende os et projekt. Fristen er 1. december 2014 og sendes til Elisabeth Jeppesen ejjep@frederikssund.dk

Oplæg

Fremtidens landskaber v/Lone Kristensen
Kulturlandskaberne v/Naomi Pinholt
Landskabet i Hornsherred v/Bent Kjær Hansen
Visionsoplæg v/Anker Riis

Vidensmessen

Projektskema
Spørgeskema
Vidensmessen

Faktaark

Bonderup
Ferslev
Hellesø
Krogstrup
Kyndby Huse
Kyndby
Landerslev
Manderup
Onsved
Røgerup
Sønderby
Tørslev
Vejleby
Vellerup
Venslev
Østby