Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hvorfor er du flyttet til Frederikssund Kommune?

Udvalget for By og Land vil gerne spørge dig om, hvorfor du er flyttet til Frederikssund Kommune. 

Spørgeskemaet består af  19 spørgsmål og tager cirka 10 minutter at besvare. Svarene skal bruges som et led i en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune, som skal fremlægges i 2020. 


11) Var nogen af følgende familieforhold medvirkende til at du flyttede?

Familie-/pardannelse
Familie-/paropløsning
Familieforøgelse
Børnene flyttede hjemmefra

12) Hvor vigtigt var følgende forhold i forbindelse med din flytning til Frederikssund Kommune?

Boligtypen
Boligprisen/lejeudgiften
Flere boligkvadratmeter
Adgang til egen have, altan, el.lign.
Byliv og indkøbsmuligheder
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.)
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.)
Sport- og fritidsaktiviteter
Foreningslivet
Fællesskaber (naboskab, o.l.)
Skole og daginstitutioner
Kommunal service
Kollektiv transport
Nærhed til familie og venner
Job- eller uddannelsesmuligheder
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal)

13) I hvor høj grad har det at bo i Frederikssund Kommune levet op til dine forventninger i forhold til følgende?

Byliv og indkøbsmuligheder
Naturoplevelser (fjord, skov, osv.)
Kulturoplevelser (Museer, teater, film, osv.)
Sport- og fritidsaktiviteter
Foreningslivet
Fællesskaber (naboskab, o.l.)
Skole og daginstitutioner
Kommunal service
Kollektiv transport
Nærhed til familie og venner
Job- eller uddannelsesmuligheder
Digital infrastruktur (f.eks. internet og mobilsignal)
14) Hvordan blev du opmærksom på din nye bolig?
19) Alt i alt: Hvor tilfreds er du med at bo i Frederikssund Kommune?
Samtykke