Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ansøgningsskema 2018

Garvermester J. P. Werdelin og hustrus mindelegat

Legatet kan søges af personer, der:

  • Har bopæl / eller i en årrække har boet inden for Frederikssund købstadskommunes grænser, købstaden, Udesundby og Bonderup, (gældende før kommunesammenlægningen 1. april 1970).
  • Er fyldt 65 år
  • Er værdigt trængende

Ansøgningsfrist 21. oktober 2018.

NB.: Tildeling kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.

telefon som ansøger evt. kan kontaktes på

hvor mange personer bor på adressen

Husstandsindkomst; indkomst for alle med bopæl på adressen Brutto pr. år; ;indkomst pr . år - før skat

indestående i bank, aktier mv.

Bankkonto som. evt. legatportion kan indsættes på

Hvorfor søger du legatportion