Legater

Legat til hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer med bopæl i  tidligere Skuldelev-Selsø Kommune (før kommunesammenlægningen i 1970'erne)

Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat

Link til ansøgningsskema