Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Forord

Læs forordet

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte? 

Læs intro

Praktiske informationer

Hvad er en kvalitetsstandard?

Læs definitionen af en kvalitetsstandard  

Hjælpemidler

Hjælpemidler, forbrugsgoder,  boligændringer og velfærdsteknologi
Kommunikationshjælpemidler
Nødkald

Transport

Individuel handicapkørsel
Støtte til køb af bil

Træning og genoptræning

Genoptræning (efter Sundhedsloven)
Træning (efter Serviceloven)

Behandling

Sygepleje
Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater
Omsorgstandpleje
Specialtandpleje
Socialtandpleje

Misbrug

Behandling for alkoholmisbrug
Behandling for stofmisbrug

Støtte til praktiske opgaver

Anden praktisk støtte
Rengøring
Aflastende rengøring til dig, som passer en borger med nedsat psykisk funktionsniveau
Tøjvask
Indkøbsordning samt støtte til indkøb
Madservice
Tilberedning/anretning af mad

Personlig støtte

Forebyggende hjemmebesøg
Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte
Rehabiliteringsforløb
Personlig støtte (personlig pleje)
Socialpædagogisk støtte
Ledsageordning
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Borgerstyret personlig assistance – BPA
Afløsning og aflastning

Uddannelse og beskæftigelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Beskyttet beskæftigelse
IPS - Individuelt planlagt job med støtte

Dag- og aktivitetstilbud

Aktivitets- og samværstilbud
Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre
Somatisk daghjem
Demensdaghjem

Ophold

Aflastningsophold
Akutophold
Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer)
Kvindekrisecentre
Rehabiliteringsophold

Bolig

Handicapvenlige boliger
Plejebolig
Ydelser i plejeboliger
Midlertidigt botilbud
Længerevarende botilbud

Ordliste