Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Invitation til demenscafe med frokost og sang

Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til demenscafé på Gerlev Kro.

Demenscaféen er for hjemmeboende borgere, der har en demenssygdom og deres ægtefæller.

Vi spiser en god frokost, snakker og hygge os, og måske synger vi nogle sang. Arrangementet varer to timer.

Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:

Den 30. januar 2020
Den 05. marts 2020
Den 23. april 2020
Den 11. juni 2020

Der er en egenbetaling på ca. 119 kr. pr. person til smørrebrød,  excl. drikkevarer, som betales parvis direkte til Gerlev kro. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres brug af Flextur.

Tilmelding skal ske senest to dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltagere i arrangementet:

Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57