Frederikssund Kommunes logo

Anonym misbrugsbehandling

Det er et lovkrav, at kommunerne tilbyder anonym ambulant behandling af misbrug til borgere, som ikke har andre sociale problemer end misbrug. Frederikssund kommune har indgået aftale med Novavi (tidligere Lænken) og KABS city, om at tilbyde behandling.

Borgere fra Frederikssund kommune kan henvende sig direkte til et af de to behandlingstilbud, som vil vurdere, om de pågældende er i målgruppen for tilbuddet og i så fald tilbyde et behandlingsforløb. Begge behandlingssteder tilbyder gruppeforløb, der kan vare op til 16 uger. Tilbuddet er gratis.

Novavis tilbud finder sted i Novavi Stofrådgivningen, Vendersgade 4, 1. sal, København K. Hvis du ønsker at starte i behandling eller høre mere om tilbuddet, kan du ringe til tlf. 27 45 80 65 eller se yderligere kontaktoplysninger på  Novavis tilbud 

KABS City er beliggende tæt på Valby station, på Kirsten Walthers Vej 2, 2. sal, Valby. Ønsker du at vide mere om tilbuddet, kan du ringe til 45 11 76 36 eller se mere på KABS city.