Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Principper og serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Byrådet vedtog den 19. december 2018 ”Principper og serviceniveauer på det specialiserede voksenområde”.

Se kataloget der beskriver principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Kataloget beskriver derudover kommunens serviceniveauer på udvalgte områder for indsatsen over for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dertil beskrives visitationsprocessen, sagsbehandlingstider samt klagevejledning.

Kataloget beskriver derudover kommunens serviceniveau på udvalgte paragrafområder i serviceloven:

  • Pædagogisk støtte
  • Ledsagerordning
  • Socialbehandling for stofmisbrug
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud,
  • Midlertidige botilbud
  • Længerevarende botilbud
  • Kvindekrisecentre
  • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
  • Behandling af alkoholmisbrugere

Serviceniveauer og principper udgør rammerne for tildelingen af hjælp og beskriver dermed, hvilken indsats du som borger i kommunen kan forvente at modtage.