Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Nødkald

Formål med indsatsen

Formålet med nødkald er, at du bliver i stand til at tilkalde hjælp i tilfælde af, at du er faldet og ikke selv kan komme op, eller at du er havnet i en anden hjælpeløs situation, som kræver en indsats. Endelig kan nødkald også bevilges i situationer, hvor anden indsats vil være mere indgribende.

Målgruppe

Du kan få nødkald, hvis du:

  • Er i risiko for at falde uden at kunne rejse dig op.
  • Har særlige behov for at kunne tilkalde hjælp som følge af dit nedsatte funktionsniveau.

Hvis du er visiteret til akutkørsel af regionen (omgående kørsel med udrykning), kan du få nødkald, hvis du har:

  • KOL, hvor der opstår pludselige anfald, hvor du ikke kan få luft, kvælningssymptomer eller lignende. Samtidig skal en sundhedspædagogisk indsats være utilstrækkelig.
  • Hjertelidelse med akutte anfald.

Som udgangspunkt, kan du ikke få nødkald, hvis du er visiteret til personlig støtte, som er fordelt over hele døgnet. Du kan heller ikke få nødkald alene fordi du føler dig utryg.

Du skal kunne forstå og anvende nødkaldet ud fra nødkaldets retningslinjer for at kunne få tildelt nødkald.

Indhold

Hvis du er berettiget til nødkald og kan bruge en mobiltelefon, får du tildelt et akutnummer og en elektronisk lås.

Hvis du ikke kan bruge en mobiltelefon eller på anden måde tilkalde hjælp, får du tildelt et nødkaldeapparat, en sender og en elektronisk lås.

Du må som udgangspunkt ikke bruge nødkaldet, hvis du har brug for støtte til praktiske opgaver i hverdagen eller lignende opgaver, hvor du ikke er i nød.

Hvis du bor sammen med en ægtefælle, vil der efter en individuel vurdering kunne tildeles nødkaldeapparat eller akutnummer og elektronisk lås.

Det kan være nødvendigt at udskifte låsen i din dør, og i sjældne tilfælde selve døren, inden den elektroniske lås kan monteres. Hvis du bliver tildelt en elektronisk lås, bliver du informeret om, at det kan være nødvendigt at udskifte låsen eller døren. Du bliver også informeret om, at du selv skal betale for udskiftningen af din lås eller dør.

Den elektroniske lås er et hjælpemiddel, der bevilges ved varigt behov. Hvis du ikke kan blive tildelt en elektronisk lås, for eksempel fordi du kun midlertidigt har behov for personlig og/eller praktisk hjælp, skal du i stedet aflevere en nøgle til leverandøren af din støtte. Dette gælder også, hvis du vælger en leverandør, som ikke benytter sig af elektroniske låse.

Egenbetaling

Den elektroniske lås samt et eventuelt nødkaldeapparat og sender låner du af Frederikssund Kommune.

Du skal selv betale en nøgle til leverandøren af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Du skal også selv betale, hvis din lås eller dør skal udskiftes.

Hvis du har en mobiltelefon eller IP telefoni, betaler Frederikssund Kommune for det simkort, der skal bruges i nød-kaldeapparatet.

Du skal selv betale for abonnement og oprettelse af fastnet- eller mobiltelefon.

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Omsorg og ældre.