Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

IPS - Individuelt planlagt job med støtte

Formål med indsatsen

IPS-projektet har til formål, at borgere med diagnosticerede alvorlige psykiatriske diagnoser skal have en mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse

Målgruppe

Du kan få hjælp hvis:

  • Du bor i Frederikssund Kommune
  • Du er ledig
  • Du er tilknyttet og i behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland
  • Du vil gerne i gang med at søge job hurtigst muligt
  • Du vil gerne starte på en uddannelse hurtigst muligt
  • Du er motiveret til at gå i job eller uddannelse

Indhold

Har du ønske om at komme i job eller uddannelse, samtidig med at du modtager psykiatrisk behandling eller i direkte forlængelse af behandlingen, tilknyttes du en IPS-konsulent, som i samråd med dig og med udgangspunkt i dine drømme og ønsker til at finde et job eller uddannelse støtter og hjælper dig hele vejen, til du kommer i job eller uddannelse. IPS-konsulenten støtter dig også i en periode, efter du er kommet i job eller uddannelse.

IPS-konsulenten sørger for kontakten til din sagsbehandler i jobcenteret (og eventuelt andre steder i kommunen) og samarbejder med din psykiatriske behandler/kontaktperson.

IPS-konsulenterne giver dig tæt sparring omkring dine muligheder og tager hensyn til dine skånebehov.

IPS-konsulenterne har gode kontakter i virksomheder og hjælper dig i hele processen i forhold til at skabe kontakt til arbejdsgiver og sikrer, at du får det helte rette job tilpasset dig.

Formål med indsatsen

IPS-projektet har til formål, at borgere med diagnosticerede alvorlige psykiatriske diagnoser skal have en mulighed for at komme i arbejde eller uddannelse.

Visitation - hvem skal jeg kontakte?

Tilhører du målgruppen, tager du kontakt til enten din sagsbehandler i Frederikssund Kommune eller din kontaktperson på Psykiatrisk Center i Hillerød, der vil sørge for, at du bliver inviteret til et møde med en IPS-konsulent fra Jobcenter Frederikssund.

Metode og projekt

IPS-metoden er en veldokumenteret metode, der har vist rigtig gode resultater i forhold til at få flere borgere med alvorlige psykiatriske lidelser i uddannelse eller arbejde.

IPS-metoden er foreløbig et to årigt projekt iværksat i samarbejde mellem Hillerød Hospital og Frederikssund Kommune.

Politisk udvalg

Social- og Sundhed og Vækstudvalget.