Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Indkøbsordning samt støtte til indkøb

Formål med indsatsen

Formålet med indkøbsordning er at sikre dig mulighed for køb af dagligvarer. Formålet med støtte til indkøb er, at du opnår struktur i og overblik over dine indkøb.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt indkøbsordning, hvis du ikke selv kan bestille varer på internettet eller ved hjælp af telefonen. Eller hvis du har svært ved at have overblik over indkøb af dagligvarer.

Du skal have et væsentligt nedsat funktionsniveau, som kan være midlertidigt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og støtte vil kunne blive i stand til at varetage indkøb eller varebestilling helt eller delvist selvstændigt, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a eller et genoptræningsforløb efter servicelovens § 86 stk.1.

Der kan i nogle tilfælde være behov for at afprøve bestilling af varer i praksis. Din samlede husstands ressourcer vil indgå i vurderingen, set i forhold til hvilke opgaver I hver især er i stand til at varetage.

Desuden er der en forventning om, at man i husstanden har teknologier som smartphone, tablet eller pc til rådighed, da det betragtes som sædvanligt indbo.

Indhold

Indkøbsordning indeholder bestilling af dagligvarer fra en godkendt leverandør. Dagligvarerne bliver leveret til dit eget hjem en gang ugentligt.

Du finder en liste over godkendte leverandører på Frederikssund kommunes hjemmeside.

Omfang og varighed

Hvis du ikke selvstændigt kan ringe og bestille dine varer, kan du få støtte til bestillingen af hjemmeplejen i forbindelse med anden personlig støtte. Du kan få støtte til at bestille dagligvarer på hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00. Som udgangspunkt kan du få hjælp til at bestille dagligvarer en gang om ugen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Udvalget for Omsorg og Ældre.