Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder- Støtte til Voksne 2022

Individuel handicapkørsel

Formål med indsatsen

Formålet med individuel handicapkørsel er at give dig, som ikke kan benytte almindelig offentlig transportmulighed for en kørselsordning. Hermed kan du stadig være aktiv og social ved aktiviteter, der kræver transport.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt individuel handicapkørsel, hvis du:

  • Fysisk ikke kan anvende almindelig offentlig transport. 
  • Har et svært bevægelseshandicap, og derfor bruger hjælpemidler, albuestokke, rollator eller kørestol (manuel eller elektrisk) bevilget af kommunen.
  • Har synsrest svarende til 10 % eller derunder.
  • Ikke kan tage offentlig transport med ledsager (det tages med i betragtningen, om der er mulighed for ledsager dagligt).

Indhold og omfang

Individuel handicapkørsel omfatter medlemskab af kørselsordning til fritidsformål, som på lige fod med andre pensionister giver dig mulighed for kørsel fra et sted til et andet. Du har 104 ture årligt. Der bevilges ikke ekstra ture. Der bevilges ikke soloture.

Du kan gratis medbringe:

  • To børn under 12 år.
  • Førerhund.
  • Små hunde og andre dyr i taske eller kurv.
  • Nødvendige hjælpemidler (højst to stk.).
  • Almindelig håndbagage (højst en kuffert og et stk. håndbagage).

Egenbetaling

Der er tale om et årligt abonnement samt en pris pr. tur. Prisen reguleres årligt og kan ses på Movias hjemmeside.  

Klage

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du sende en klage til Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Der findes ikke ankeinstan-ser for afgørelser truffet af kommunen vedrørende individuel handicapkørsel.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Omsorg og ældre.