Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Aflastende rengøring til dig, som passer en borger med nedsat psykisk funktionsniveau

Formål med indsatsen

Formålet er, at du som pårørende til en borger med nedsat psykisk funktionsniveau kan blive aflastet i forbindelse med rengøring, så du i stedet kan fokusere på pleje og omsorgsopgaver.

Målgruppe

Du kan modtage aflastende rengøring, hvis du er pårørende til en borger som:

  • Modtager daglig pleje af dig i et omfang, som gør det svært for dig at overkomme rengøringen.
  • Ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet.

Indhold

Du kan få støtte til den almindelige rengøring i hjemmet:

  • Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
  • Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
  • Aftørring med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse.
  • Afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.
  • Vask af toiletkumme og håndvask på badeværelset.
  • Rengøring af hjælpemidler.
  • Skift af sengelinned.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m².

Rengøring forudsætter, at du eller din ægtefælle er til stede.

Omfang og varighed

Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.

Varigheden er en time hver anden uge.

Aflastende rengøring ydes, hvor behovet for støtte vurderes at være længerevarende.

Hjælpen sættes i bero ved indlæggelse.

Der er frit valg af leverandør.

Du kan finde en liste over godkendte leverandører på Frederikssund kommunes hjemmeside

Lovgrundlag

Serviceloven § 84 , stk. 1.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Udvalget for Omsorg og Ældre.