Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2022

Rengøring

Formål med indsatsen

Formålet er, at du støttes i at udføre rengøringsopgaver i dit hjem og at sikre en hygiejnisk rengøring.

Støtten til rengøring betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende støtte, hvor du får hjælp til de opgaver, du ikke selv er i stand til at udføre. Støtten har som primært formål, at gøre dig i stand til at klare dig selv. Der vil være fokus på, at der inddrages hjælpemidler eller andre teknikker til, at du igen kan klare dig selv. Hjælpen skal tilrettelægges individuelt.

Målgruppe

Du skal have et væsentligt nedsat funktionsniveau som kan være midlertidigt eller varigt.

Hvis det vurderes, at du med træning og støtte vil kunne blive i stand til at varetage rengøringen helt eller delvist selvstændigt, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a eller et genoptræningsforløb efter servicelovens § 86 stk.1.

Der kan i nogle tilfælde være behov for at afprøve rengøringsopgaver i praksis. Din samlede husstands ressourcer vil indgå i vurderingen, set i forhold til hvilke opgaver I hver især er i stand til at varetage.

Vi vil også vurdere, om der er hjælpemidler, der kan lette opgaven for dig, så du selv kan klare rengøringen. Vi kan for eksempel udlåne en robotstøvsuger, så du kan afprøve den i en kortere periode.

Indhold

Du kan få støtte til den almindelige rengøring i hjemmet:

 • Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler.
 • Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader.
 • Aftørring med vand og rengøringsmidler i køkken (køkkenvask, komfur og bordplader).
 • Afstøvning i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.
 • Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme, håndvask og gulv.
 • Skift af sengelinned på din seng.
 • Skift af sengelinned på din ægtefælles seng.
 • Rengøring af hjælpemidler.
 • Rengøring af køleskab i forbindelse med anden rengøring.
 • Tømning og rengøring af robotstøvsuger.

Støtten omfatter rengøring i de rum, der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m2.

Der flyttes ikke store møbler, ligesom der ikke fjernes nips eller foretages større oprydning, inden der gøres rent.

I helt særlige tilfælde hvor en hovedrengøring er nødvendig for at iværksætte støtten, eller hvor din helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes hovedrengøring.

Rengøring forudsætter, at du er til stede. Der gøres rent efter husstandens medlemmer.

Afhængigt af dine ressourcer og formålet med indsatsen vil støtten kunne ydes som et rehabiliteringsforløb (træning af hverdagsaktiviteter i eget hjem), som socialpædagogisk støtte eller som kompenserende hjælp (helt eller delvist overtagelse af opgaven).

Omfang og Varighed

Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.00 på hverdage.

Varigheden er afhængig af støttens omfang og kompleksitet.

Der tilbydes som udgangspunkt:

 • Rengøring i 30 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning og gulvvask.
 • Rengøring i 45 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj.
 • Rengøring i 60 minutter hver 14. dag:
  Støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring af støv i højde, medarbejder kan nå, når han/hun står på gulvet.

Hvis du har ganske særlige helbredsmæssige behov, så kan der ydes støtte til rengøring hver uge.

Der er frit valg af leverandør.

Du kan finde en liste over godkendte leverandører på Frederikssund kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 83, 83a og 85.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget, som pr. 1. januar 2022 hedder Udvalget for Omsorg og Ældre.