Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Tøjvask

Formål med indsatsen

Formålet er at støtte dig med tøjvask og bidrage til en god hygiejne.

Målgruppe

Du kan blive tilbud tøjvask, hvis du har et af følgende funktionsniveauer:

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Dit funktionsniveau er svært begrænset og du kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).

Indhold

Ydelsen indeholder tøjvask på godkendt vaskeri.

Der indgår ikke rulning og strygning af tøj i ydelsen.

Omfang og varighed

Tøjvask udføres i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på hverdage. Tøjet leveres tilbage en uge efter, at du har afleveret det.

Som udgangspunkt, kan du få vasket fire eller otte kg. tøj hver anden uge.

Hvis du har særlige helbredsmæssige problemer, så kan du blive tilbudt tøjvask hver uge.

Støtten er individuel og gælder kun dit eget tøj.

Egenbetaling

Betalingen for tøjvask sker efter gældende takst.

Beløbet opkræves månedsvis bagudrettet, dog ikke under indlæggelse.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.