Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til Voksne 2020

Tilberedning/anretning af mad

Formål med indsatsen

Formålet med tilberedning/anretning af mad er at støtte dig i at få en ernæringsrigtig kost og den væske, som du har brug for.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt tilberedning/anretning af mad, hvis du har et af følgende funktionsniveauer:

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Dit funktionsniveau er svært begrænset og du kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).

Indhold

Du kan få støtte til, at:

Anrette og servere morgenmad
Tilberede, anrette og servere morgenmad.
• Servere drikkevarer.
• Tilberede smørrebrød, som kan spises senere.

Anrette og servere middagsmad
• Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn.
• Anrette og servere middagsmad.
• Servere drikkevarer.

Anrette og servere aftensmad
Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn.
• Anrette og servere aftensmad.
• Servere drikkevarer.

Servere ekstra drikkevarer og mellemmåltider
Hjælp til at servere mellemmåltider og ekstra drikkevarer.

Oprydning og opvask
Oprydning og opvask efter et måltid. Ydelsen leveres maksimalt en gang i døgnet, og gælder ikke oprydning eller opvask efter, at du har haft gæster.

Dagligvarer
Lave en indkøbsliste.
• Bestille dagligvarer.
• Kontrol af holdbarhedsdato på dine madvarer.

Støtten betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende støtte til de opgaver du ikke selv er i stand til at udføre. Støtten har som primært formål, at gøre dig i stand til at klare dig selv. Der vil være fokus på, at der inddrages hjælpemidler eller andre teknikker til, at du igen kan klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt forsøges støtten, at sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen skal tilrettelægges individuelt.

Afhængigt af dine ressourcer og formålet med indsatsen vil støtten kunne ydes som et rehabiliteringsforløb (træning af hverdagsaktiviteter i eget hjem), som socialpædagogisk støtte eller som kompenserende hjælp (helt eller delvist overtagelse af opgaven).

Omfang og varighed

Du kan få tilberedning/anretning af mad hele døgnet alt afhængigt af dit behov. Som udgangspunkt udføres tilberedning/anretning af mad i dag- og aftentimerne. Varig-heden afhænger af, hvilken støtte du får og hvor meget støtte, du har brug for.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 83,83a og 85

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”.

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.