Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Støtte til køb af bil

Formål med indsatsen

Formålet med støtte til køb af bil er at støtte dig med nedsat funktionsevne i at bevare evnen til at færdes, fastholde arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Målgruppe

Du kan modtage støtte til køb af bil, hvis du har et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, som i væsentlig grad gør det sværere for dig at færdes uden en bil. 

Det kan for eksempel være, at du:

  • Kun kan gå meget korte distancer
  • Ikke kan komme rundt med dine hjælpemidler uden en bil
  • Politiet har stillet særlige krav til indretningen af din bil

Har et særligt skånebehov. 

Indhold

Støtte til køb af bil indebærer:

  • Støtte til køb af bil – den billigste af de biler, som er egnet.
  • Fritagelse fra vægtafgift eller nedsat brændstofafgift.
  • Særlig indretning af din bil.
  • Tilskud til kørekort.

Udgifter til drift, vedligeholdelse og forsikring er ikke en del af ydelsen.

Egenbetaling

Som udgangspunkt skal du selv betale 50 % af lånet. Dette bliver dog tilpasset i forhold til din indkomst, som det står beskrevet i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Lovgrundlag

Serviceloven § 114

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”