Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Praktiske informationer

Myndighed

Det er afdelingen Myndighed, der visiterer og træffer afgørelser om støtte og ydelser. Du kan kontakte os på følgende måder:

Frederikssund Kommune
Myndighed
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 19 00

Træffetid: Hverdage kl. 9-12

Du kan også skrive elektronisk til os via www.borger.dk.

Rådgivningshuset

Hvis du eller en pårørende har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller har et fysisk eller psykisk handicap, så kan du hurtigt få råd, vejledning og støtte i Rådgivningshuset.

Rådgivningshuset
Kilde Alle 7
3600 Frederikssund

Du kan møde op uden aftale:

Mandag: kl. 14-16
Onsdag: kl. 10-12
Torsdag: kl. 14-17

Telefon: 70 22 22 10

Træffetid: Hverdage kl. 9-12 (tirsdag lukket)

Den kommunale sygepleje

Hvis du har behov for sygeplejefaglig hjælp, skal du henvende dig til den kom-munale sygepleje. Sygepleje tildeles efter en individuel vurdering af dit behov.

Telefon: 47 35 27 28

Træffetid: Den kommunale sygepleje kan kontaktes hele døgnet.