Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Personlig støtte (personlig pleje)

Formål med indsatsen

Formålet er, at støtte dig til at opretholde den personlige hygiejne. Støtten ydes som udgangspunkt i dit eget hjem. Derudover er målet at støtte dig til at strukturere dagen, din energi og handlekraft med udgangspunkt i dine ressourcer.

Målgruppe

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4)

• Dit funktionsniveau er svært begrænset, og du kan kun under forudsætning af omfattende per-sonassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3)

Indhold

Personlig støtte kan indeholde mange forskellige aktiviteter.

Støtte til personlig hygiejne:

• At blive vasket
• At komme i brusebad og hårvask
• At børste tænder eller tandprotese
• Frisering og føntørring efter hårvask
• Barbering efter behov samt hjælp til klipning af hårvækst i næse/ører
• Hudpleje
• Klipning af fingernegle

Du kan få klippet tånegle, hvis du har ukomplicerede negle og kun i forbindelse med anden personlig pleje. Hvis du har sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt, skal du benytte dig af en fodterapeut.

Støtte til af- og påtagning af:

• Tøj
• Kompressionsstrømper (kun lægeordinerede)
• Kropsbårne hjælpemidler, for eksempel at tage høreapparat i, få korset på

Støtte til toiletbesøg:

• Komme på toilettet eller på bækkenstol
• Skift af ble
• Skift af kateter- eller stomiposer
• Tømme bækkenstol/kolbe

Støtte til forflytninger og lejring:

• Forflytning
• Vending og lejring

Støtte til struktur, omsorg og kommunikation:

• Strukturere dagen
• Bruge dit netværk
• Formidle kontakt til læger, pårørende m.fl.
• Åbne og læse breve vedr. offentlig post

Støtte til indtagelse af mad og væske:

• Spise og drikke

Den personlige støtte betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende støtte til de opgaver du ikke selv er i stand til at udføre. Støtten har som primært formål, at gøre dig i stand til at klare dig selv. Der vil være fokus på, at der inddrages hjælpemidler eller andre teknikker til, at du igen kan klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt forsøges støtten, at sigte mod at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Støtten skal tilrettelægges individuelt.

Afhængig af dine ressourcer og formålet med indsatsen vil støtten kunne ydes som et rehabiliteringsforløb (træning af hverdagsaktiviteter i eget hjem), som socialpædagogisk støtte eller som kompenserende hjælp (helt eller delvist overtagelse af opgaven).

Støtte til struktur, omsorg og kommunikation udføres som en integreret del af den samlede støtte døgnet rundt afhængigt af dit behov.

Omfang og varighed

Støtte til personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af dit behov for støtte.

Støtte til brusebad udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af støttens omfang og kompleksitet.

Lovgrundlag

Serviceloven §§83, 83a og 85.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget