Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Ordliste

Ambulant behandling

Lægelig behandling, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, men foregår hos en praktiserende læge eller i et ambulatorium (undersøgelses- og behandlings-sted for patienter, som ikke er indlagt – ofte i forbindelse med et sygehus).

Centralt venekateter

Et permanent centralt venekateter er en blød, tynd plastslange, som føres ind i en blodåre ved kravebenet og derfra videre frem til den store vene oven over hjertet. Med venekateteret behøver du ikke blive stukket hver gang, du skal have behandling eller have taget blodprøver.

Døgndækning

Døgndækning betyder, at der er medarbejdere til stede på tilbuddet hele døgnet.

Egenomsorg

De ting du gør for at forbedre eller vedligeholde din fysiske og psykiske sundhed. Det kan for eksempel være motions- og kostvaner eller dine handlinger ved akut eller kronisk sygdom.

Forbrugsgoder

Produkter, der kan købes i almindelig handel som eksempelvis el-scootere, hus-holdningsredskaber eller elevationssenge.

Inkontinens

Ufrivillig vandladning, altså manglende evne til at holde på sin urin.

Kognitiv

Kan løst oversættes med ”mentalt”. Din evne til at tilegne dig viden igennem tænkning og undersøgelse.

Mestring

At kunne klare eller håndtere situationer. For eksempel handler mestring af eget liv om at lære metoder til at kunne klare forskellige situationer i dit liv.

Palliation

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring. Begrebet palliation bruges i forbindelse med lindrende behandling af lidelser og de symptomer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom (altså en sygdom, som man kan dø af).

Rehabilitering

At opnå og vedligeholde bedst mulige funktionsevne og fungere i samfundet. Det kan løst oversættes med ”genoptræning”. Rehabilitering sker altid med udgangspunkt i de muligheder og ressourcer, du har for at udvikle og fastholde dine færdigheder.

Selvstændig boform

Bolig uden støtte fra kommunen, fx en lejlighed eller et hus.

Terminal

Den sidste fase af uhelbredelige sygdomme. Man er terminal, når den helbredende behandling slutter, og det samtidig bliver klart, at den resterende livslængde er kort.