Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksen 2020

Madservice

Formål med indsatsen

Formålet med madservice er at medvirke til, at du, som bor i eget hjem, får en ernæringsrigtig kost.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt madservice, hvis du har et af følgende funktionsniveauer:

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Dit funktionsniveau er svært begrænset og du kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).
• Hvis dit funktionsniveau er moderat begrænset (funktionsniveau 2), og der er risiko for, at du ikke får nok at spise og drikke, så kan du blive tilbudt madservice i en midlertidig periode.

Indhold

Madservice består af en hovedret. Hovedretten er tilpasset ældres behov for ernæring og følger Fødevarestyrelsens ”anbefalinger for den danske institutionskost”.

Der kan bevilges diætkost, hvis du har særlige ernæringsmæssige problemer.

Hvis du er småtspisende (dvs. at du ikke spiser nok mad til at dække dit behov for energi og næringsstoffer), så kan du blive tilbudt kost efter en særlig bevilling. Kosten består af en mindre hovedret og en bi-ret, som koster det samme som en normal hovedret.

Du kan tilkøbe bi-ret, salat, proteindrik, kage, supper og varer til selv at kunne lave smørrebrød.

Du kan ikke få leveret varm mad.

Hvis du ikke har en mikroovn, stiller leverandøren af madservice en mikroovn til rådighed for dig.

Dit behov for madservice skal som minimum være fire portioner mad pr. uge.

Omfang og varighed

Maden leveres portionsanrettet. Maden er produceret som køleproduktion og MAP-pakket (pakket i modificeret atmosfære), som øger holdbarheden.

Du kan få madservice alle årets dage. Maden leveres til dig på en fast dag, en gang om ugen i et aftalt tidsrum mellem kl. 8 og 18. Leveringstidspunktet kan variere med plus/minus en time.

Du får udsendt en menuplan med bestillingssedler for fire uger ad gangen. På bestillingssedlen kan du vælge imellem en række forskellige retter. Menuplanen er tilpasset årstiderne.

Egenbetaling

Du skal selv betale for hovedret og bi-ret efter gældende takst.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.