Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Kommunikationshjælpemidler

Formål med indsatsen

Formålet med kommunikationshjælpemidler er, at du bliver kompenseret for varige syns- eller hørenedsættelser, kommunikationshandicaps og andre kognitive funktionsnedsættelser. Herigennem skal du have mulighed for at bevare evnen til at fungere i hverdagen.

Målgruppe

Du kan modtage kommunikationshjælpemidler, hvis du har:

  • Varigt nedsat syn og/eller hørelse.
  • Andre varige kommunikationsproblemer og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Indhold

Ydelsen indebærer kommunikationshjælpemidler, der kan afhjælpe din syns- eller hørenedsættelse og andre kommunikationshandicap.

Dette kan være:

  • Synstekniske hjælpemidler, for eksempel talende ur.
  • Optiske hjælpemidler, for eksempel briller, lup eller forstørrelsesprogrammer.
  • Høretekniske hjælpemidler, for eksempel tele-slynge eller lydforstærkere.
  • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler, for eksempel talemaskine.

Egenbetaling

Du låner kommunikationshjælpemidlet af Frederikssund Kommune.

Lovgrundlag

Serviceloven § 112

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget