Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Indkøbsordning

Formål med indsatsen

Formålet med indkøbsordning er at sikre, at du har mulighed for at købe dagligvarer.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt indkøbsordning, hvis du ikke selv fysisk kan komme ud og handle eller kan bestille varer på internettet.

Derudover, skal du have et af følgende funktionsniveauer:

• Dit funktionsniveau er totalt begrænset, og du er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance (funktionsniveau 4).
• Dit funktionsniveau er svært begrænset og du kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten (funktionsniveau 3).

Indhold

Indkøbsordning indeholder bestilling af dagligvarer fra en godkendt leverandør. Dagligvarerne bliver leveret til dit eget hjem.

Omfang og varighed

Hvis du ikke selvstændigt kan ringe og bestille dine varer, kan du få støtte til dette af hjemmeplejen i forbindelse med anden personlig støtte. Du kan få støtte til at bestille dagligvarer på hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00. Som udgangspunkt kan du få hjælp til at bestille dagligvarer en gang om ugen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.