Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?

Hvis du som borger i Frederikssund Kommune ikke længere har kræfter til selv at udføre hele eller dele af dine hverdagsopgaver, kan du få støtte fra kommunen. Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, så kan du også få støtte fra kommunen. Hvis du allerede modtager støtte, kan du have behov for at få støtten ændret.

I samarbejde med dig giver vi dig den støtte, der er nødvendig for at du kan blive så selvstændig som mulig i dit liv.

Hvis du får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Du kan selv søge om støtte fra kommunen. Derudover, kan dine pårørende, din værge, de medarbejdere, der hjælper dig i hverdagen eller din egen læge kan kontakte os, hvis du giver dem samtykke.