Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, som du kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser. ”At visitere” er når kommunens medarbejdere vurderer og træffer beslutning om, hvilke ydelser (for eksempel rengøring, pædagogisk støtte eller plejebolig) du skal have tildelt.

Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt tre målgrupper og formål:

  • Som information og forventningsafstemning i forhold til de ydelser og det serviceniveau, du som borger kan forvente
  • Som politisk styringsværktøj for kommunalpolitikkerne
  • Som værktøj i forhold til afgørelser og udførelse af støtte for medarbejderne

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau, som politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellige love, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en ydelse i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.

Kvalitetsstandarderne beskriver ikke alle de ydelser, som kommunen ifølge loven kan eller skal tilbyde dig. Kvalitetsstandarderne er derfor ikke et udtømmende katalog over samtlige af kommunens ydelser. Med andre ord, er kommunens indsatser altså ikke begrænset til de indsatser, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne er derimod et udtryk for de mest anvendte former for støtte. Kvalitetsstandarderne afspejler samtidig, hvilke ydelser og indsatser, som de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for.

I de følgende afsnit kan du finde alle kommunens kvalitetsstandarder for støtte til voksne. Kvalitetsstandarderne er inddelt efter emner, så du let finder den information, du har brug for.