Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Formål med indsatsen

Formålet med hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at afhjælpe og kompensere din nedsatte funktionsevne. Dette skal støtte dig i at have så normal en tilværelse som muligt, og give dig mest mulig selvstændighed i dagligdagen.

Målgruppe

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktions-nedsættelse, kan du blive visiteret til hjælpemidler, for-brugsgoder og/eller boligændringer.

Det er et lovkrav, at:

 • Hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad afhjælper følgerne af din nedsatte funktionsevne og letter din dagligdag.
 • Boligændringen er nødvendig, for at boligen bliver bedre egnet som opholdssted i forhold til din funktionsnedsættelse.

Om du kan få hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer afgøres på baggrund af en individuel vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i din funktionsevne, livssituation og mulighed for at kunne varetage daglige gøremål selvstændigt og deltage i aktiviteter udenfor dit hjem.

Der kan være et behov for, at der bliver indhentet lægeoplysninger for, at få en vurdering af om din funktionsnedsættelse er færdigbehandlet, trænet og/eller varig.

Indhold

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer indebærer blandt andet følgende ting.

Hjælpemidler:

Hjælpemidler, der kan afhjælpe din fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, eksempelvis:

 • Ganghjælpemiddel, eksempelvis rollator.
 • Manuel kørestol.
 • Elektrisk kørestol.
 • Mobilitetshjælpemidler til børn, eksempelvis special-indrettet klapvogn, rollator kørestol.
 • Sanseintegrationshjælpemidler, eksempelvis kæde-dyne.
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler, eksempelvis apps til smartphone eller tablet, robotarm.
 • Hjælpemidler til personlig pleje, eksempelvis bade-bænk, tåvasker/børste med forlængerskaft, på-klædningspind.
 • Hjælpemidler i husholdningen, eksempelvis en-håndsbetjente køkkenredskaber, arbejdsstol.
 • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen, eksempelvis forhøjerklodser og gummislidsker.
 • Montering af elektronisk lås.
 • Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel som eksempelvis el-scootere, trehjulet cykel eller husholdningsredskaber.

Boligændringer:

Støtte til mindre boligændringer, eksempelvis:

 • Fjernelse af dørtrin.
 • Installering af et skylle-tørre toilet

Støtte til større boligændringer, eksempelvis:

 • Ombygning af køkken
 • Ombygning af badeværelse.

Frederikssund Kommune giver ikke hjælpemidler til rygning.

Egenbetaling

Du kan låne hjælpemidlet gratis så længe, der er behov for det.

Du kan få støtte til forbrugsgoder, hvis udgiften overstiger 500 kr. Støtten udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af det pågældende forbrugsgode.

Ved større boligændringer tages der pant i huset i forhold til reel forøgelse af boligens værdi og/eller forøgelse af offentlig ejendomsværdi.

Hvis det er nødvendigt at udskifte lås, eller i sjældne tilfælde udskiftet dør, i forbindelse med montering af elektronisk lås, så skal du selv betale dette.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 112, 113 og 116.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksen-støtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.