Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte

Formål med indsatsen

Formålet er at skabe et tidligt, forebyggende tilbud til dig, der oplever udsathed, misbrug og psykiske problemstillinger. Tilbuddet skal bidrage til at støtte dig i at kunne mestre udfordringer med ingen eller mindst mulig støtte fra kommunen.

Målgruppe

Du kan få tidsbegrænset støtte, hvis du er over 18 år og oplever udsathed, misbrug og psykiske problemstillinger. Du kan også få tidsbegrænset støtte, hvis du er i risiko for at udvikle disse problemer.

Du kan ikke få tidsbegrænset støtte, hvis du allerede modtager støtte efter servicelovens § 85.

Hvis du er pårørende til en, som oplever udsathed, misbrug eller psykiske problemstillinger, så kan du henvende dig for at få råd og vejledning - blandt andet i forhold til, hvilke muligheder der er.

Indhold

Med udgangspunkt i dine ressourcer og ønsker, bliver du tilbudt rådgivning og vejledning om, hvordan du selv kan klare dine udfordringer.

Hvis du har behov for det, så lægger du sammen med en medarbejder en plan for, hvordan du kan klare dine udfordringer. Planen kan bestå af forskellige aktiviteter, som du selv har ansvaret for at følge. Aktiviteterne kan for eksempel være:

• At søge støtte og rådgivning hos frivillige organisationer og foreninger
• At deltage i kortvarige, tidsafgrænsede gruppeforløb
• At deltage i kortvarige, tidsafgrænsede individuelle forløb.

Støtten kan etableres i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Når planen er gennemført vurderes det, om du har brug for yderligere støtte i dette regi, om forløbet kan afsluttes eller om du skal henvises til Myndighed med henblik på en udredning af dit behov for støtte.

På nuværende tidspunkt tilbyder kommunen ikke sociale akuttilbud efter servicelovens § 82c.

Omfang og varighed

Omfang og varighed varierer ud fra dit behov og dine ønsker samt ud fra en faglig vurdering.

De kortvarige, tidsafgrænsede forløb kan vare op til 20 uger.

Tildeling

Dig og dine pårørende kan henvende jer uden visitation fra kommunen.

På baggrund af en samtale med dig, vil en medarbejder vurdere om du ved samtalen kan blive klædt på til at klare dine udfordringer, eller om det er relevant for dig at starte i et gruppebaseret eller individuelt forløb.

Du kan ikke klage til Ankestyrelsen over et eventuelt afslag på ydelsen.

Egenbetaling

Det er gratis at deltage i forløbene.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 82a, 82b, 82d

Hvem skal jeg kontakte? 

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.