Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Forord

Som borger er det vigtigt at vide, hvilken støtte du kan forvente at modtage, hvis du ikke længere kan klare de samme ting som tidligere. Du kan også have et behov for støtte, hvis du har fysiske og/eller psykiske udfordringer, som du er født med. I ”Støtte til voksne – kvalitetsstandarder 2020” kan du læse om Frederikssund Kommunes forskellige tilbud om støtte til dig, der er over 18 år og har behov for støtte.

Vi har i år arbejdet særligt med at gøre kvalitetsstandarderne nemmere at læse og overskue, så de er mere tilgængelige og forståelige for dig som borger. Vi har derfor arbejdet med at revidere sproget og ændret opsætning og udseende for at gøre kvalitetsstandarderne lettere at finde rundt i.

Vi har fået hjælp til at forstå de informationsbehov, man har som borger, gennem to fokusgruppeinterviews med interesserede borgere samt bidrag fra Ældrerådet, Handicaprådet og bruger-/pårørenderådene på kommunens sociale tilbud. Derudover har medarbejdere i forskellige afdelinger i kommunen arbejdet med formuleringer, lovgivning og tilpasninger.

Der skal lyde en stor tak til alle, som har bidraget til at skabe dette katalog.

Tidligere har Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder været adskilt i to kataloger. Der har været et katalog for pleje- og sundhedsområdet (blandt andet hjemmeplejen og omsorgscentrene) og et katalog for det specialiserede socialområde (blandt andet de sociale botilbud). Som noget nyt er de to kataloger slået sammen, så der kun er én samling af kvalitetsstandarder. Kvalitets-standarderne er inddelt efter emner. Dette skal gøre det nemmere for dig at finde den information, som du har brug for. Samtidig skal det samlede katalog understrege, at du bliver tilbudt støtte på baggrund af dit behov og ikke på grund af din alder.

I Frederikssund Kommune giver vi støtte med det formål at styrke dine muligheder for at kunne klare dig selv mest muligt. Vi arbejder sammen med dig om at genvinde, forbedre og vedligeholde dine færdigheder. Herigennem skal du have mulighed for at leve et aktivt og udviklende liv med fuld deltagelse og inklusion i samfundet. Vi ønsker at give dig de bedste muligheder for at øge din livskvalitet igennem dét at kunne klare sig selv. Indsatsen skal være sammenhængende, og gribe mindst muligt ind i dit liv. Derfor skal indsatsen tilrettelægges i en dialog mellem dig, hvis du ønsker det, dine pårørende og kommunen. Vi forventer, at du deltager aktivt i den støtte, som du modtager af kommunen.

På vegne af Byrådet 

 

Inge Messerschmidt
Formand, Velfærdsudvalget                         

Susanne Bettina Jørgensen

Formand, Social- og Sundhedsudvalget