Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Forebyggende hjemmebesøg

Formål med indsatsen

Formålet er at fremme den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at:

• Yde råd og vejledning om ensomhed, aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til at øge din tryghed og trivsel.
• Støtte og opmuntre dig til at udnytte dine egne ressourcer og bevare funktionsevnen længst muligt.
• Fremme viden og bevidsthed om sund levevis og forebyggelse af sygdom og ulykker.

Målgruppe

Du får tilbudt et kollektivt arrangement det år du fylder 70 år, hvis du bor alene og ikke modtager personlig og praktisk støtte.

Du får tilbudt et kollektivt arrangement det år du fylder 75 år og 80 år, hvis du ikke modtager personlig og praktisk støtte.

Du får tilbudt et individuelt forebyggende besøg fra det år du fylder 82 år, hvis ikke du modtager personlig og praktisk støtte. Herefter modtager du tilbud om kollektive arrangementer eller individuelle besøg efter behov.

Hvis du er i alderen 65-81 år, og er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, bliver du tilbudt individuelle forebyggende hjemmebesøg efter behov.

Den særlige risiko kan for eksempel være fordi, at:

• Du har mistet din ægtefælle/samlever.
• Din ægtefælle/samlever der er alvorligt syg.
• Du har været indlagt på hospital.
• Du har været indlagt på rehabiliteringsafdeling.

Det er frivilligt, om du vil tage imod besøg.

Indhold

De individuelle forebyggende besøg indeholder en helhedsorienteret samtale, som fokuserer på, hvordan du mestrer sin tilværelse.

Samtalen kan handle om: Dagligdag, trivsel, socialt netværk, sundhedstilstand, funktionsevne, bolig og økonomi.

De forebyggende medarbejdere giver rådgivning og vejledning om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, der er relevant for netop dig.

De kollektive arrangementer henvender sig primært til dig, der ikke (eller kun i begrænset omfang) har behov for støtte nu, men som gerne vil vide mere om sundhed og forebyggelse. De henvender sig samtidig til dig, der gerne vil kende dine muligheder for støtte og selvhjælp, når/hvis behovet opstår. Arrangementerne har fokus på emner, der har betydning for din dagligdag, helbred og trivsel.

Omfang og varighed

Varigheden af et individuelt besøg er op til en time.

Hvis din ægtefælle eller samboende også er omfattet af tilbuddet, vil I få besøg samtidig, medmindre andet bliver aftalt.

Varigheden af et kollektivt arrangement er 2,5 time.

Du modtager en personlig invitation per brev til henholdsvis individuelt besøg eller kollektivt arrangement.

Lovgrundlag

Serviceloven § 79a

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.